Suomi | Svenska | English

Osaamisemme eli miksi valita Pesonen Oy

Älä tyydy tehdasmaiseen massatuotantoon vaan valitse aidosti henkilökohtaista palvelua!

Siirry passiivisesta taaksepäin katsovasta kirjanpidosta vuorovaikutteiseen tulevaisuuteen suuntaavaan taloushallintoon.

Me tarjoamme osaavaa ja joustavaa palvelua pitkän yrittäjäkokemuksen, toimialatuntemuksen ja ammattitaitoisen henkilökunnan avulla.

Asiakkaamme ovat eri toimialoilta ja hyvin erikokoisia; pienistä toiminimistä useiden miljoonien liikevaihtoon yltäviä osakeyhtiöitä ja konserneja. Hoidamme sekä jatkuvia toimeksiantoja että tilapäisasiakkaita kuten konkurssipesiä samalla asenteella ja laadusta tinkimättä.

Uskomme itseemme ja tulevaisuuteen. Henkilökuntamme on sitoutunutta ja pidämme siitä hyvää huolta. Henkilökunnan vaihtuvuus on pieni ja keskimääräinen työssäoloaika toimistossamme on 14 vuotta. Voimme siis luvata jatkuvuutta, jolloin kirjanpitäjä, palkanlaskija tai reskontranhoitaja ei vaihdu useita kertoja vuodessa. Syvällinen asiakastuntemus ja luottamus kehittyy vain pitkään yhteistyötä tekemällä. Yrityksenne liiketoiminta, tulevaisuus ja historia, ovat aina osaavan henkilön hoidossa. Varahenkilöjärjestelmä takaa katkeamattoman ja laadukkaan palvelun myös loma-aikoina.

Edellä kerrotun perusteella yrityksen johdon on helpompi tehdä päätöksiä tulevista toimenpiteistä.  Tilitoimisto on jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, jolloin arvolupauksemme mukaan räätälöity henkilökohtainen ja osaava palvelu antaa lisäarvoa yritykselle ja ponnahduslaudan menestykselle. Olemme kumppani, joka hoitaa niin yrityksen kuin yrittäjän henkilökohtaisetkin talousasiat.

Palvelemme myös liikejuridiikan asioissa kuten yhtiöiden perustamiset, yritysneuvonta yritysjärjestelyt ja yrityskaupat. Osallistumme myös liiketoimintanne kehittämiseen ja suunnitteluun toiveidenne mukaan.

Ota yhteyttä, laaditaan sinunkin yritykselle taloushallintopaketti, jolla suuntaat kohti tulevaisuutta ja menestystä. Me hoidamme taloushallinnon ja te yrityksenne ydinliiketoiminnan.

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.


Taloushallintopalvelut

Taloushallinnon kokonaisosaaminen mahdollistaa asiakkaan taloushallintoprosessin sovittamisen erilaisten liiketoiminta-­ ja seurantatarpeiden mukaiseksi.

 • Kirjanpitopalvelu tuotetaan perinteisenä, sähköisenä tai näiden yhdistelmänä                              
  • tarjolla useita selainpohjaisia ohjelmavaihtoehtoja
  • maksu-, suorite- ja tilinpäätösperusteisesti toteutettuna
 • Sisäinen laskenta ja projektiseuranta
 • Raportointi ja analysointi myös graafisesti
  • Controller- ja talousjohtopalvelut
 • Tilinpäätös
 • Osto- ja myyntilaskujen käsittely (perinteinen ja sähköinen)
  • skannauspalvelu itse tuotettuna ja ostopalveluna
  • verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto
 • Verosuunnittelu ja -neuvonta
  • yrityksen ja omistajien verotuksen optimointi
 • Veroilmoitus
 • Laskutus
 • Myynti- ja ostoreskontra
 • Maksuliikenne
 • Palkanlaskenta
  • työsuhdeneuvonta
  • myös HR palvelut
 • Konsernikirjanpito ja konsernitilinpäätös

Yrityspalvelut

Taloushallintoon ja liiketoimintaan, yrityshallintoon sekä yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät palvelut.

 • Arkistointipalvelut
  • tilitoimiston ja yrityksen omien dokumenttien arkistointi selainpohjaiseen, yhteiskäyttöiseen arkistoon
 • Viranomaisilmoitukset
 • Vakuutusyhtiöiden- ja muut sidosryhmäilmoitukset
 • Hallintopalvelut
 • Rahoitusneuvonta
  • Tekes, Sitra, Finnvera, pankit, rahoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt yms.
 • Yritysten perustamiset ja muutokset
 • Yrityskonsultointi, yrityskauppa- ja yritysjärjestelyt
 • Liiketoiminnan kehittämisprojektit
 • HTM- ja KHT -tilintarkastuspalveluiden järjestäminen yhteistyökumppaneiden kautta
 • Asianajo- ja liikejuridiikan lakimiespalvelun järjestäminen yhteistyökumppaneiden kautta

Laadunvarmistus

Palvelut on pilkottu osioihin, joilla kaikilla on oma seuranta ja tarkastusmekanismi. Tilinpäätösten laatimisprosessi on standardoitu. Kaikessa toiminnassamme noudatamme Taloushallintoliiton TAL-STA -ohjeistusta ja laatuvaatimuksia.

Jatkuva koko henkilöstön käsittävä koulutus on laadukkaan palvelun tae.

Tietoverkkojen ja ohjelmistojen tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomioita.


Kirjanpito

Hoidamme kirjanpidon perinteisenä, sähköisenä tai näiden yhdistelmänä aina ammattitaidolla ja ajanmukaisia taloushallinnon ohjelmistoja hyödyntäen. Olemme yrityksen talousosasto, jonka asiantuntijoiden tuottama informaatio auttaa johtamisessa ja päätöksenteossa yritystoiminnan eri tilanteissa. Sujuva ja luottamuksellinen yhteydenpito oman kirjanpitäjän kanssa on ensiarvoisen tärkeää, saat vastauksen niin pieniin kuin suuriinkin kysymyksiin.

Asiakasyritysten erilaisuus lisää henkilökunnan osaamista ja eri toimialojen tuntemusta. Saatte omasta tilitoimistosta käyttöönne tietotaitoa, jota muutoin pitäisi hakea useasta paikasta.

Kirjanpitopalvelumme sisältää kirjanpidon, tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, osto- ja myyntireskontran hoidon, maksuliikenteen, kuukausi- ja vuosi-ilmoitukset sekä kirjanpitoon liittyvän raportoinnin. Huolehdimme yrityksen lakisääteisten velvollisuuksien täyttämisestä oikein ja ajallaan. Palveluumme kuuluu myös sisäinen laskenta ja projektiseuranta, jolloin raportointi ja taloushallinnosta saatava hyöy lisääntyy huomattavasti.

Kirjanpidon palvelukokonaisuus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.


Palkanlaskenta

Ulkoistamalla palkanlaskentasi meille saat varmuuden siitä, että tehtävää hoitavat ammattitaitoiset henkilöt. Työskentely eri alojen yritysten palkanlaskennan parissa sekä jatkuva koulutus takaavat palkanlaskijoidemme ammattitaidon. Erilaisten HR-sovellusten hyödyntäminen kuuluu myös palveluun.

Palkanlaskentapalvelumme sisältää henkilöstöluettelon ylläpidon, palkanlaskennan, palkkojen maksun, palkkalaskelmien lähetyksen työntekijöille, jäsenmaksujen ja ulosottojen pidätykset, lomapäivien seurannan ja  lomapalkkavelan laskennan sekä lakisääteiset viranomaisilmoitukset kuukausittain ja vuosittain. Hoidamme halutessanne myös verot ja muut palkkoihin liittyvät maksut yrityksenne tililtä.

Palkanlaskija osaa neuvoa myös TES-tulkinnoissa ja verkostojemme kautta saamme myös ulkopuolista asiantuntija-apua.


Yrityspalvelut

Yrityksen taloushallintoon, liiketoimintaan, yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät palvelut on meillä tarjolla samasta tutusta paikasta ja saman tutun henkilön kautta.

Palveluihin kuuluu monipuolinen selainpohjainen ja asiakkaan ja tilitoimiston yhteiskäyttöinen arkisto, hallintopalvelut ja neuvonta ja konsultointi eri tilanteissa ja tapauksissa.

Rahoitusneuvonta sisältää avustamisen mm. seuraavien tahojen kanssa käytävissä neuvotteluissa: Tekes, Sitra, Finnvera, pankit, rahoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt ja tarvittavien raporttien laadinnan.

Hoidamme puolestanne yrityksen perustamiseen ja muutoksiin liittyvät ilmoitukset sekä laadimme tarvittavat asiakirjat.

Teemme yrityskonsultointia ja osallistumme yritysjärjestelyiden ja yrityskauppojen hoitamiseen.

Liiketoiminnan kehitysprojektit hoituvat myös meidän kauttamme.

© Tili-, vero- ja lakiasiaintoimisto Pesonen Oy. All rights reserved. | Ilme: Grandio Design | Powered By Aava 3