Suomi | Svenska | English

Företaget

Pesonen Oy är en  modern redovisningsbyrå som grundades 1973 och som auktoriserats av Ekonomiadministrationsförbundet 1998. Företaget erbjuder kunderna mångsidiga, kundorienterade och personliga ekonomiförvaltningstjänster.

Kärnan i verksamheten är vår ekonomiförvaltningstjänst, som vi producerar antingen med elektroniska realtidslösningar eller med traditionella metoder. Vi är en självständig, flexibel, pålitlig och kompetent partner med kompletta tjänster för företagare och företag. Vi vill känna våra kunder och deras affärsverksamhet så ingående att vi kan vara en del av den dagliga ledningsprocessen och stöda den operativa verksamheten.

Ekonomiförvaltnings- och redovisningsbyråtjänsterna har under de senaste åren utvecklats och förändrats avsevärt. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och strävar efter att göra våra produkter och tjänster lättillgängliga oavsett tid och plats.

Tjänsten produceras av erfarna och engagerade yrkesmänniskor. Genom att satsa på deras arbetshälsa och kontinuerliga utbildning garanterar vi att tjänsten är effektiv, exakt, högklassig och alltid tillgänglig.

Vår verksamhet baseras på finländsk kompetens och finländskt arbete. Vi sysselsätter i Finland och anser det vara en hederssak att ta vårt företagsansvar, följa principerna för hållbar utveckling och betala våra skatter i Finland.

© Tili-, vero- ja lakiasiaintoimisto Pesonen Oy. All rights reserved. | Ilme: Grandio Design | Powered By Aava 3