Suomi | Svenska | English

Våra kompetenser, dvs. varför du ska välja Pesonen Oy

Du ska inte nöja dig med fabriksaktig massproduktion, utan välj ett alternativ med genuin personlig service!

Gå från passiv, tillbakablickande bokföring till en framtidsinriktad, interaktiv ekonomiförvaltning.

Vi erbjuder kompetent och flexibel service som baseras på långvarig företagarerfarenhet, branschkännedom och en yrkeskunnig personal.

Våra kunder verkar inom flera olika branscher och varierar mycket i storlek: allt från små företag till aktiebolag och koncerner som omsätter flera miljoner euro. Vi sköter såväl fortsatta uppdrag som tillfälliga kunder, till exempel konkursbon, med samma inställning och utan att pruta på kvaliteten.

Vi tror på oss själva och på framtiden. Vår personal är engagerad och vi sköter om den. Personalomsättningen är liten och den genomsnittliga arbetstiden på vårt kontor är för tillfället 14 år. Vi kan alltså lova kontinuitet, där bokförare, löneräknare och reskontraskötare inte byts ut flera gånger om året. Djup kundkännedom och tillit utvecklas endast genom ett långvarigt samarbete. Ert företags affärsverksamhet, framtid och historia sköts alltid av kompetenta personer. Vårt suppleantsystem garanterar att ni får en oavbruten och högklassig service även under semestern.

Utifrån det som beskrivs ovan är det lättare för företagsledningen att fatta beslut om kommande strategiska åtgärder.  Redovisningsbyrån växelverkar kontinuerligt med kunden, varvid vår personliga och kompetenta service som skräddarsytts i enlighet med vårt värdelöfte ger företaget mervärde och utgör en språngbräda för framgång. Vi är en partner som sköter både företagets och företagarens personliga ekonomifrågor.

Vi betjänar också i affärsjuridiska frågor, till exempel grundande av företag, företagsrådgivning vid företagsarrangemang och företagsförvärv. Vi deltar även i utvecklingen och planeringen av er affärsverksamhet efter era önskemål.

Ta kontakt, så skapar vi ett ekonomiförvaltningspaket också för ditt företag som tar dig mot framtiden och framgångar. Vi sköter ekonomiförvaltningen och ni sköter ert företags kärnverksamhet.

Vi betjänar på finska, svenska och engelska.


Ekonomiförvaltningstjänster

Vår övergripande kompetens inom ekonomiförvaltning gör det möjligt att anpassa kundens ekonomiförvaltningsprocess efter olika affärsverksamhets- och uppföljningsbehov.

 • Vår redovisningstjänst produceras på traditionellt sätt, elektroniskt eller som en kombination av dessa                              
  • vi erbjuder flera webbläsarbaserade programalternativ
  • genomförs baserat på betalningar, prestationer och bokslut
 • Intern kalkyl och projektuppföljning
 • Även grafisk rapportering och analys
  • Controller- och ekonomiledningstjänster
 • Bokslut
 • Hantering av inköps- och kundfakturor (traditionella och elektroniska)
  • egen skanningstjänst och köptjänst
  • sändning och mottagning av e-fakturor
 • Skatteplanering och -rådgivning
  • optimering av företagets och ägarnas beskattning
 • Skattedeklaration
 • Fakturering
 • Kund- och inköpsreskontra
 • Betalningstrafik
 • Löneräkning
  • rådgivning för anställningsförhållanden
  • även HR-tjänster
 • Koncernredovisning och koncernbokslut

Företagstjänster

Tjänster som anknyter till ekonomiförvaltning och affärsverksamhet, företagsadministration samt ledning och utveckling av företag.

 • Arkiveringstjänster
  • arkivering av redovisningsbyråns och företagets egna dokument i ett webbläsarbaserat, gemensamt arkiv
 • Myndighetsmeddelanden
 • Meddelanden till försäkringsbolag och andra intressenter
 • Administrationstjänster
 • Finansieringsrådgivning
  • Tekes, Sitra, Finnvera, banker, finansinstitut, försäkringsbolag m.m.
 • Grundande och ändring av företag
 • Företagskonsultation, företagsförvärv och -arrangemang
 • Projekt kring utveckling av affärsverksamheten
 • GRM- och CGR-revisionstjänster genom samarbetspartner
 • Advokat- och affärsjuridiska juristtjänster genom samarbetspartner

Kvalitetssäkring

Tjänsterna är uppdelade i grupper som alla har sin egen uppföljning och revisionsmekanism. Processen för upprättande av bokslut har standardiserats. Vi följer Ekonomiadministrationsförbundets TAL-STA-anvisning och kvalitetskrav i all verksamhet.

Vi utbildar kontinuerligt hela personalen som en garant för högklassig service.

Vi har fäst särskild vikt vid datasäkerheten i datanät och program.


Redovisning

Vi sköter redovisningen på traditionellt sätt, elektroniskt eller som en kombination av dessa, alltid med yrkeskunskap och moderna ekonomiförvaltningsprogram. Vi är företagets ekonomiavdelning, och den information experterna skapar hjälper till vid ledning och beslutsfattande i företagsverksamheten. En smidig och konfidentiell kontakt med den egna bokföraren är mycket viktig och du får svar på såväl små som stora frågor.

Mångfalden bland kundföretagen ökar personalens kompetens och kännedom om olika branscher. Er egen redovisningsbyrå ger er knowhow som ni annars måste införskaffa på flera olika ställen.

Vår redovisningstjänst omfattar bokföring, bokslut, koncernbokslut, skötsel av inköps- och kundreskontra, betalningstrafik, månads- och årsrapporter samt rapportering i anknytning till redovisningen. Vi sörjer för att företagets lagstadgade skyldigheter uppfylls korrekt och i tid. Vår tjänst omfattar också intern kalkyl och projektuppföljning, varvid rapporteringen och den nytta ekonomiförvaltningen medför ökar avsevärt.

Redovisningshelheten skräddarsys alltid utifrån kundens behov.


Löneräkning

Genom att överföra löneräkningen till oss får du säkerhet om att uppgiften sköts av yrkeskunniga personer. Våra löneräknares kompetens säkerställs genom att de arbetar med löneräkning för företag inom olika branscher och ges kontinuerlig utbildning. Tjänsten omfattar även utnyttjande av olika HR-applikationer.

Vår löneräknartjänst inkluderar upprätthållande av personalförteckning, löneräkning, lönebetalning och löneberäkningar till de anställda, förbehållning av medlemsavgifter och utmätningar, uppföljning av semesterdagar och beräkning av semesterlöneskuld samt lagstadgade myndighetsanmälningar månatligen och årligen. Om ni vill kan vi även sköta om betalning av skatter och andra lönerelaterade avgifter från ert företags konto.

Löneräknaren kan också ge råd vid tolkning av kollektivavtal och via våra nätverk kan vi också få extern experthjälp.


Företagstjänster

Tjänster som anknyter till företagets ekonomiförvaltning, affärsverksamhet och företagsledning och -utveckling kan vi erbjuda från samma bekanta ställe och via samma bekanta person.

I tjänsterna ingår ett mångsidigt webbläsarbaserat, gemensamt arkiv för kunden och redovisningsbyrån, administrationstjänster och rådgivning samt konsultation i olika situationer och fall.

Finansieringsrådgivningen omfattar hjälp bland annat vid förhandlingar med följande instanser: Tekes, Sitra, Finnvera, banker, finansinstitut, försäkringsbolag och upprättande av erforderliga rapporter.

Vi sköter för er räkning anmälningar som anknyter till grundande och ändringar av företag samt upprättar de nödvändiga handlingarna.

Vi utför företagskonsultation och deltar i skötseln av företagsarrangemang och företagsförvärv.

Projekt kring utveckling av affärsverksamheten kan också skötas via oss.

© Tili-, vero- ja lakiasiaintoimisto Pesonen Oy. All rights reserved. | Ilme: Grandio Design | Powered By Aava 3